MRE

Magyar reformátusok a nagyvilágban

Békesség Istentől!
HEIDELBERG

Heidelbergi Magyar Református Gyülekezet
(Észak-Baden/Nordbaden)

ISTENTISZTELET
-> ISTENTISZTELETEK RENDJE

ISTENTISZTELET
-> Ungarische Reformierte Gemeinde in Heidelberg


-> Koronavírus: a Magyarországi Református Egyház felhívása


-> KÉPEK A GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL 2006-2009.

A HEIDELBERGI KÁTÉ:
Juhász Réka: Kérdés-felelet a 450 éves Heidelbergi Kátéról
Pólya Katalin - Gerrit Jan Beuker: A Heidelbergi Káté külföldi és magyar szemmel - 2012. október 15
Millisits Máté: A Heidelbergi Káté 450 éve - 2012. november 15.
Dr Fekete Károly: A hitvallás éve egyházunkban - 2012. december 29.
Hitvallási kiskáté - 2013. január 1
Jámbor Frigyes, a merész kátéalkotó - 2013. február 04.
Megalakult a Református Káté bizottság - 2013. április 12.
Heidelberger Katechismus 2013

Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet (Rheiland-Pfalz)
-> ISTENTISZTELETEK RENDJE

-> KÉPEK A GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL - 2007.
-> KÉPEK A GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL - 2008. MÁJUS
-> KÉPEK A GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL - 2009. FEBRUÁR
-> KÉPEK A GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL - 2009. ADVENTFRANKFURT Frankfurti Magyar Református Gyülekezet (Hessen)

-> ISTENTISZTELETEK RENDJE

--->
özv. Cseri Gyuláné: Cseri Gyula élete és szolgálata
A Magyar Református Egyház honlapja Május 20. - Református egységünk napja
(Körlevél az egységről a REFORMÁTUSOK LAPJA 2012. május 13-i számában)

==> A magyar református egység vasárnapjára (www.reformatus.hu) <==